In English
In Russian

 

Inledning och motivation
till

 

 

”Varför föds människan som original,

men dör som kopia???”

”När jag var liten drömde jag om att bli någon.
Nu har jag blivit någon, men det är ju inte jag...!”

 
Vad är det som lockar bort människan från sig själv? Borde det inte vara naturligt att fråga sig;

Var är jag?

Hur kom jag hit?

Varför är jag här?

Vart är jag på väg?

Vad är en människa?

Vem är jag?

Ofta lever vi som “personer” livet igenom. Ordet “person” betyder ansiktsmask. Vi bär olika masker som skymmer vår egentliga identitet.
“Identitet” betyder “identisk med sitt ursprung”.

Låt dig bli känslig för den längtan som finns i ditt hjärta och för dina djupare behov som människa. Lyssna, stilla och uppmärksamt, efter svaren som finns inom dig, efter den inre rösten som finns individuellt inom oss alla. Den går oftast förlorad i tidig ålder då man försöker ta en kollektiv plats med kollektiva värderingar, och anpassar sig efter andras viljor utan att undra över hur man själv egentligen ser på livet och därigenom vill uttrycka sig.

Denna förlorade identitet går att återuppväcka och åter identifiera sig med, så att man kan bli ett uttryck för sin inre människas verklighet och sanning,

sitt original,

- sanningen om dig själv!

 

”Om att söka och återfinna det som i hjärtat är fördolt”

www.radiantlight.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upprepa orden;

"Det skiner ett klart lysande ljus
i djupet av mitt inre"

Eftertanke;

”Jag vill känna tillförsiktens glädje
i ljuset
från djupet av mitt inre.

Jag vill låta ljuset själv verka i mig, i mina känslor och tankar
i mina göromål och i mina relationer till allt och till alla.


Jag vill ge ljuset fritt flöde
i mitt liv,
och låta det själv
komma till uttryck i och igenom mig.

Jag vill låta mig förvandlas
av
ljuset
från djupet
av
mitt inre!

Jag vill vara
detta ljus,
vara ljus, ljus

Jag vill låta mig upplysas och genomstrålas
i stillhet
och
till glädje.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det skiner ett klart lysande ljus i djupet av mitt inre"

 

1. Välj ut en plats åt dig där du kan sitta ostörd och bekvämt. Sitt vilande – rak i ryggen, öppen, mottaglig. Andas lugnt.


2. Föreställ dig ett klart lysande ljus i djupet av ditt inre. Upprepa orden; ”Det skiner ett klart lysande ljus i djupet av mitt inre”. Försök att erfara detta ljus. Känn dess verklighet, dess närvaro. Upplev detta ljus som sanningens, livets, och kärlekens ljus.


3. Släpp fram dina känslor inför mötet med ljuset.


4. Låt ljuset stråla ut ur sitt centrum. Låt det upplysa hela din kropp, särskilt sådana delar av din kropp som du vill läka från åkommor, förstärka, uppliva och vitalisera.


5. När du känner att hela din kropp är genomlyst och upplyst och har fått del av detta ljus livgivande egenskaper, låt det då stilla skina ut genom din kropp och belysa och upplysa din närmaste omgivning; dina kläder, det du sitter på, det du omger dig med. Upplev allt du har i din ägo i relation till detta ljus.


6. Erfar omgivningen utanför den plats där du sitter; landskapet; växter och träd, sjöar, berg och slätter. Tag medveten kontakt med allt i relation till detta ljus. Fråga dig vilken relation du har till naturen och djuren. Se djuren i skogen; de fria djuren och se djuren hos människorna. Upplev dem som lysande och medvetna varelser med samma rätt att leva som du själv.


7. Se allt landskap på jorden; växter, människor och djur med sanningens, skönhetens och kärlekens ögon. Upplev jorden, månen, stjärnorna och solen, hela vintergatan; vårt hem i universum. I varje del lyser detta klart skinande ljus.


8. Låt dig återföras till ditt rum. Låt ljuset lysa klart. Erinra dig människorna; dina närmaste. Tag in dem i ljuset, lys upp dem, ge dem av din sympati och glädje. Tag in dina ovänner. Försök att förstå dem och förlåta dem. Försona dig efter förmågan i kraften av det inneboende ljuset.


9. Vila i ljusets kärlekskraft som skiner i och igenom dig. Känn gemenskapen och samhörigheten med allt i detta ljus.

 

Känn ljusets glädje

Var stilla i ljuset
Var lysande

Gläd dig

 

 

 

Kommentar

1. Platsen för din meditation bör väljas med omsorg. Se ut en särskild plats där du kanske inte har något annat för dig än just denna meditation. Gör vackert; ställ fram en ikon eller annan bild som du tycker om och som du har ett särskilt förhållande till, tänd ett ljus, sätt dit en blomma. Eller låt det vara tomt och rent.


2. En del människor tycker om att tänka sig platsen för detta ljus som hjärtat eller solar plexus eller pannan. Avgör själv var inom dig det känns naturligt att uppleva det. Detta ljus är redan en faktisk verklighet och finns beskrivet i alla religioner och nu även i forskningen hos människorna med ”Nära döden upplevelser”. Även atomfysikerna menar ju till exempel att atomens kärna lyser med en kraft som överträffar atomens ”fysiska” aktivitet. Religionerna ser detta ljus som Guds närvaro i sin Skapelse och vi människor kan se detta ljus som vår närvaro och identitet i Gud. En mötesplats emellan människa och det vi kallar ”Gud”; alltets ursprung och källa. ”Det skiner ett klart skinande ljus i djupet av mitt inre” – upprepa dessa ord då och då tyst inom dig under dagens lopp.


3. Möt ljuset som din och allt livs källa – Skapelsens källa – Gud i oss alla. Låt dig bli känslig för din längtan och för dina djupare behov som människa. Öppna dig inför ljuset i ärlighet och uppriktighet. Låt ljuset upplysa och hela dina svagheter och glädja och stärka dina egenskaper och aktiviteter som kan tjäna ljuset i dig.


4. Är du sjuk, led då ljuset till sjukdomen, belys och upplys det onda som ett mörker. Låt ljuset verka med sin sanning och läkekraft. Låt sjukdomen upplysas som solen upplyser jorden i gryningen och förjagar allt mörker. Känn hur ljuset renar och helar platsen för sjukdomen och återställer den till sitt ursprungliga, vitala tillstånd.


5. Se igenom dina ägodelar. Se i relation till ljuset vad du har, och vad det du har betyder för dig. Vad som saknar värde och bör avlägsnas, vad som är dig till nytta och glädje o.s.v. Är det något du vill ändra på i förhållandet till dina ägodelar?


6. Hur lever du i relation till naturen och särskilt till djuren? Respekterar du deras liv, och försvarar deras rätt till sitt eget liv och deras relationer till allt övrigt liv? Säger du att du älskar djuren och naturen samtidigt som du låter den skövlas och exploateras? Tar du i kärlek avstånd från exploateringen av djur och slakthus etc.? Försök att inrätta ditt liv med så stor respekt och barmhärtighet som möjligt mot din omgivning, och i och med det återupprätta ett kärleksfullt förhållande och ett gott samvete i din relation till skapelsen.*


7. Allt är ett, allt hör samman, allt är beroende av vartannat. Allt är ljus och liv. I vissa språkbruk är orden ljus och liv uttryck för ett och detsamma. Allt är utgånget från en gemensam källa som det också strävar efter att gestalta och uttrycka och därefter återvända till.


8. Det är ingen svårighet att dela med sig av sitt kärleksljus till en älskad, förälder, barn, hustru och man etc., men att ta in sina eventuella ovänner, ja kanske direkta fiender i sitt kärleksljus kan vara svårt i början. Men detta leder avgjort till resultat både inom dig själv och i din relation till din omgivning. Tänk på hur alla lever i sitt öde, i sina svårigheter, och hur alla skulle kunna få tillgång till och dela med dig kraften och inspirationen från ditt kärleksljus. Försök att vilja förstå, förlåta och försona dig med allt och med alla, och dela med dig av din Glädje.


9. ”Det skiner ett klart lysande ljus i djupet av mitt inre”. Blunda under dagens lopp – upprepa orden från meditationen. Sök ”bakom slutna ögonlock” ljuset från ditt inre och låt dig gärna förvånas då du plötsligt verkligen upplever detta ljus inom dig och omkring dig, men låt din förvåning snart nog övergå i Glädje. Gud är ljus! Allt i och omkring dig är skapat till ”Guds avbild” och därför är också allt ljust och helt; heligt! Med tiden kan man också öva sig i att se sin identitet i detta Guds skapelses ljus och inte i de skiftande personligheter man oftast identifierar sig med och tror sig vara. Dessa får sin näring från våra begär och drifter och bildar stängda och hindrande knutar som utestänger och blockerar vårt inneboende ljus, där vi har tillgång till vår sanna, tidlösa identitet. Sök att se dig själv och allt i detta, det inneboende ljuset i djupet av ditt inre, och allt kommer att bli upplyst och uppenbarat för dig. Och för den som bemödat sig om att söka och finna sin identitet i ljuset, finns anledning att närma sig det vi kallar döden med största tillförsikt, för det garanterat enda som den inte råder över är detta vårt inneboende LIVETS-LJUS, vår sanna identitet. Så blir den naturliga döden inget annat än ett fortsatt och STEGRAT-LIV!

 

 

* (Kommentar nr 6) Fördjupning, klicka här

 

Skriv ut Ljusmeditationen, pdf:

A4

Text av Simon Andersson

simonoanna@radiantlight.se